Вівторок, 26.09.2017, 14:41
НВК "Первоцвіт"

Меню сайту
Пошук
Вхід
Відвідувачі
Locations of visitors to this page
Карта-супутник

Просмотреть Первоцвіт на карте большего размера
Лічильник сайту
Сьогодні сайт відвідали користувачі:

На сайті розміщено матеріали:
Коментарів: 36
Фотографій: 1923
Новин: 306
Завантажень: 75
Публікацій: 16
Каталогів: 7
Записів гостей: 20

Лічильник uCoz

 

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ

дітей до 1 класу (за програмою спеціалізованих закладів)

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1     Приймання дітей до 1 класу спеціалізованого навчально-виховного комплексу "Первоцвіт” з поглибленим вивченням іноземних мов здійснюється на конкурсній основі, згідно Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей ( учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (наказ Міносвіти і науки України від 19.06.2003 № 389 ) та Статуту навчально-виховного комплексу.

1.2. Правила конкурсного приймання розробляються робочою групою з числа педагогічних працівників СНВК, обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради закладу, схвалюються ними, затверджуються директором СНВК, погоджуються управлінням освіти Ужгородської міської ради.

1.3.    У конкурсному відборі можуть брати участь всі діти незалежно від місця проживання, яким , як правило, на 1 вересня виповнюється 6 років.

1.4.     Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2.ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

 

2.1     Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні СНВК «Первоцвіт» та на сайті закладу . Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби інформації.

2.2    Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться через два місяці з моменту публікації оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу.

2.3      За наявності вільних місць проводиметься додаткове конкурсне приймання в  серпні.

2.4      Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року у 1-4 класи за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.

2.5     Для проведення конкурсного приймання створюється педагогічна комісія з трьох чоловік: голова комісії, педагог та практичний психолог . Склад комісії затверджується наказом директора за погодженням з радою закладу.

Для участі в конкурсі дітей подаються   наступні документи:
- заява
- копія свідоцтва про народження
- медична картка дитини встановленого зразка

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

3.1       Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу СНВК «Первоцвіт», проводиться  у формі співбесіди з дитиною в присутності батьків або осіб, які їх замінюють (за окремим графіком).  Втручання батьків до співбесіди забороняється.

 

3.2  Конкурсне приймання у 2-4 класи відбувається в письмовій формі з української , англійської мов та природознавства.

 

3.3     Співбесіда з дитиною включає спеціальні діагностичні завдання для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до навчання та здатності до вивчення іноземних мов. Співбесіда не повинна тривати більше, ніж 30 хв.

 

3.4    Завдання для конкурсного приймання дітей в 1-й клас розроблені педагогічною комісією закладу на основі матеріалів, запропонованих центром  практичної психології  управління освіти Ужгородської міської ради.

3.5    Завдання для конкурсного приймання дітей в 2-4 класи зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичним об'єднанням вчителів та затверджуються директором СНВК за погодженням з  управлінням освіти Ужгородської міської ради. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

3.6   Результати співбесіди оформляються у вигляді протоколу і вивішуються у приміщенні закладу для ознайомлення у той же день.

3.7    Батьки дітей, які хворіли під час проведення співбесіди, повинні подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних випробуваннях.

3.8 Діти, які не прийшли на співбесіду без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ


4.1  Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до СНВК  "Первоцвіт”  наказом директора на підставі рішення педагогічної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів .

4.2. Якщо батьки дітей чи особи, що їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів додатково створеною апеляційною комісією у складі 3 чоловік. Проведення додаткових випробувань забороняється.

4.3  У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовільняють осіб, які подали на апеляцію, останні можуть звернутися в управління освіти Ужгородської міської ради, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.


   4.4  Діти, які не пройшли конкурсну співбесіду для зараховання до 1 класу СНВК "Первоцвіт” , йдуть на навчання до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ


   5.1  Директор СНВК «Первоцвіт» несе персональну відповідальність за дотриманням вимог даних Правил.

   5.2. Контроль за організацією, проведення випробувань і зарахування дітей до СНВК "Первоцвіт" здійснюється управлінням освіти Ужгородської міської ради.

 

 


УМОВИ

конкурсного приймання дітей СНВК «Первоцвіт» Ужгородської міської ради  Закарпатської області

до класів, що працюють за науково – педагогічним проектом   «Інтелект України»

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України
10.07.2012 N 797

 

1. Загальні положення конкурсу

1.1. Дані Умови визначають загальні положення і основні організаційні засади здійснення конкурсного відбору учнів до класів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

1.2. Дані Умови розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 року № 389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців ) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)».

1.3. Мета конкурсного приймання учнів до класів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», полягає у формуванні колективу учнів з високим інтелектуальним потенціалом, який забезпечує готовність до інтенсивної навчально-пізнавальної діяльності за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

1.4. Дані Умови поширюються на дітей, батьки яких виявили бажання навчати їх у класах, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

1.5. У конкурсі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.6. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу, що здійснює приймання.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу, на інформаційному стенді навчального закладу вивішуються перелік питань конкурсних випробувань та пояснювальна записка щодо підготовки до них.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання до 1-го класу проводяться в період з 1  по 31 травня  поточного року.

2.4. За наявності вільних місць у класах, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», проводиться додатковий конкурсний добір у червні.

2.5. День конкурсних випробувань у такому випадку визначається навчальним закладом по мірі формування груп учнів, які бажають вступити до загальноосвітнього навчального закладу.

2.6. За наявності вільних місць у серпні, але не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року, може проводитись додаткове конкурсне приймання за таких самих умов, що й основне.

2.7. Додаткове конкурсне приймання, як виняток, може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.8. Для проведення вступних випробувань у навчальному закладі створюється психолого-педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.

2.9. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім'я директора навчального закладу. Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.10. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання¸ довідок з місця роботи батьків тощо.

2.11. Усі документи, подані до конкурсної комісії, є матеріалами для службового користування.

 

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу, проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу, включає виконання комплексу діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до успішного навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Цей комплекс розробляється творчою групою науковців – психологів і педагогів, які здійснюють науково-методичне супроводження проекту «Інтелект України», проходить наукову експертизу та затверджується науковим керівником проекту. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог.

3.3. Чисельність психолого-педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше, ніж 30 хвилин.

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 2–4 класів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

3.5. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.6. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників із виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.7. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях у терміни, проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.8. Діти, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4. Порядок зарахування

4.1. Діти зараховуються до проектного класу наказом директора на підставі рішення комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення рішення конкурсної комісії.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів рішення комісії і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Діти, які зараховані до класу, що працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

 

Календар
«  Вересень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Міні-чат
200
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 187
Архів записів
Погода
Радимо відвідати

Друзі сайту
Сайт Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 8

Copyright Первоцвіт © 2017